ΜονΑδα ΠαραγωΓΗς ΣυσκευαΣΙας
& αποθηκευσης στη ριτσωνα αυλιδος


H μονάδα μπορεί να διαχειριστεί

να συσκευάσει και να προωθήσει στην αγορά 16000 τόνους λιπαντικών ετησίως, καθιστώντας την μεγαλύτερη ανεξάρτητη μονάδα ανάμιξης λιπαντικών στην Ελλάδα.

Η εξελιγμένη μονάδα παραγωγής

μας στην περιοχή της Ριτσώνας Βοιωτίας ξεκίνησε την λειτουργία της
τον Αύγουστο 2011, πολλαπλασιάζοντας την παραγωγική και αποθηκευτική ικανότητα της SLIDER.

  • 1Πέντε υπερσύγχρονους αναμεικτήρες με αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής (blending), ελεγχόμενο από υπολογιστή.
  • 2Μονάδα παραγωγής γράσου.


  • 3Αυτόματες γραμμές εμφιάλωσης ικανές να διαχειριστούν 4500 λίτρα / ώρα


  • 4Τριάντα δεξαμενές αποθήκευσης έτοιμων λιπαντικών.


  • 5Ιδιόκτητα φορτηγά για διακίνηση των προϊόντων.


  • 6Χημείο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας για ποιοτικό έλεγχο λιπαντικών και γράσων.


Διασφαλίζουμε αποτελεσματικό έλεγχο όλων των σημαντικών παραμέτρων.

Πρόσθετα αποκλειστικά από κορυφαίους Ευρωπαίους προμηθευτές. Μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα για να εξασφαλίζουμε διαθεσιμότητα. Base oils από κορυφαίους προμηθευτές και μόνο.

Πλήρης ιχνηλασιμότητα βασικών λαδιών και πρόσθετων. Ανανεωμένη συσκευασία 1lt, 4lt και 20lt μπουκαλιών.