ΣΥστημα ΔιαχΕΙρισης ΠοΙΟτητας,
ΠεριβΑλλοντος, ΑσφΑλειας &

Υγείας κατά την εργασία.


Η SLIDER ΑΕΒΕ εφαρμόζει ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO9001, ISO14001 και OHSAS 18001 Το σύστημα διαχείρισης πιστοποιείται από την Bureau Veritas Certification Hellas S.A.

Τα βασικά μας πλεονεκτήματα όσον αφορά την διαχείριση

της ποιότητας, του περιβάλλοντος της ασφάλειας και της υγείας είναι:

 • 1 Αυτοματοποιημένη

  παραγωγή με βάση υπολογιστές.

 • 2 Εξοπλισμός

  παρακολούθησης παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

 • 3Τελευταίας

  τεχνολογίας εσωτερικό εργαστήριο για ποιοτικό έλεγχο.

 • 4Εξειδικευμένο

  και έμπειρο προσωπικό.

 • 5Ευελιξία παράδοσης.


 • 6Πλήρης συμμόρφωση

  με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

 • 7Καλύτερες συνθήκες εργασίας,

  υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.