ΕΞΑΓΩΓΕΣ


ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η Slider αναπτύσσει συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα, ιδιαίτερα μετά το 2014. Η στασιμότητα της εγχώριας αγοράς, αλλά και το μικρό μέγεθός της, μας οδήγησαν στην απόφαση να εστιάσουμε στις αγορές του εξωτερικού για την δυναμική ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων της εταιρίας. Συμμετέχουμε σταθερά σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για την προώθηση των προϊόντων μας. Ο τομέας των εξαγωγών μας παρουσιάζει συνεχή ετήσια αύξηση σε ποσοστό, τόσο επί των συνολικών πωλήσεων, όσο και επί των όγκων παραγωγής. Τα προϊόντα μας διοχετεύονται σε πάνω από 15 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας. Ο στόχος μας είναι, έως το 2023, οι εξαγωγές μας να τριπλασιαστούν και να αποτελούν το 60% του κύκλου εργασιών μας.