ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η κοινωνική δέσμευση αποτελεί κανόνα για την Slider, καθώς θεωρούμε ότι η εταιρική πολιτική, εκτός από τους στόχους βιωσιμότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, πρέπει να είναι υπεύθυνη και αρωγός στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Slider υποστηρίζει δημοτικά κοινωνικά προγράμματα και ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που διατηρούν ακαδημίες εκμάθησης παιδιών και εφήβων. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι βοηθούμε τους νέους να διδαχθούν κοινωνική παιδεία, ήθος και αθλητικές αρχές.