Η Slider ΑΕΒΕ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

 • 1Τα λιπαντικά μας σχεδιάζονται και παράγονται βάσει των παρακάτω προδιαγραφών
  - API (American Petroleum Institute)
  - SAE (Society of Automotive Engineers)
  - Προδιαγραφές κατασκευαστών οχημάτων


 • 2Για συγκεκριμένες αναφορές ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κάθε προϊόντος (στην ετικέτα ή στον κατάλογο λιπαντικών)


 • 3Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές επιτυγχάνεται με
  - Αυστηρά κριτήρια αποδοχής ποιοτικού ελέγχου
  - Προμήθεια βασικών λαδιών από αξιόπιστες πηγές