ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

MARITIME 430

Λιπαντικό για λίπανση εδράνων σε δίχρονους κινητήρες θαλάσσης χαμηλών στροφών.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός:

MARITIME 440

Λιπαντικό για λίπανση εδράνων σε δίχρονους κινητήρες θαλάσσης χαμηλών στροφών.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός:

MARITIME 1230

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 1-2 %.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός: API CF, TBN 12

MARITIME 1240

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 1-2 %.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός: API CF, TBN 12

MARITIME 1250

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 1-2 %.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός: API CF, TBN 12

MARITIME 3030

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 2-3 %.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός: API CF, TBN 30

MARITIME 3040

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 2-3 %.

Πακέτα: 20L,205L,1000L

Προσδιορισμός: API CF, TBN 30

STERNTUBE OIL ISO 100

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας. Γαλακτωματοποιεί το μολυσμένο νερό και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, συμβατότητα με τα υλικά σφράγισης και αποτελεσματική λίπανση.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός:

STERNTUBE OIL ISO 320

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας. Γαλακτωματοποιεί το μολυσμένο νερό και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, συμβατότητα με τα υλικά σφράγισης και αποτελεσματική λίπανση.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός:

STERNTUBE OIL ISO 460

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας. Γαλακτωματοποιεί το μολυσμένο νερό και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, συμβατότητα με τα υλικά σφράγισης και αποτελεσματική λίπανση.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός:

MARITIME 4050

Λιπαντικό υψηλής αλκαλικότητας για λίπανση κυλίνδρων σε δίχρονους κινητήρες πλοίων (cross-head) που λειτουργούν με καύσιμα περιεκτικότητας σε θείο <1,5 %.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός: API CF, TBN 40

MARITIME 5070

Λιπαντικό υψηλής αλκαλικότητας για λίπανση κυλίνδρων σε δίχρονους κινητήρες πλοίων (cross-head) που λειτουργούν με καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Πακέτα: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προσδιορισμός: API CF, TBN 50