ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

TRANSTHERM A

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για συστήματα μεταφοράς θερμότητας που λειτουργούν μεταξύ 10 και 320 C. Έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα και αντίσταση στην οξείδωση.

Συσκευασία: 20Lt-58.6,205Lt-560

Προδιαγραφές:

TRANSTHERM B

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για συστήματα μεταφοράς θερμότητας που λειτουργούν μεταξύ 10 και 320 C. Έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα και αντίσταση στην οξείδωση.

Συσκευασία: 20Lt-58.6,205Lt-560

Προδιαγραφές: