ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΡΑΣΑ

LS-1/2 COMP SYN P

Υψηλής ποιότητας συνθετικό γράσο σάπωνος σύμπλοκου λιθίου με βάση πολυ-αλφα-ολεφίνες (PAO), συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της συνθετικών βάσικών λαδιών με υψηλής ποιότητας σάπωνα σύμπλοκου λιθίου. Παρέχει εξαιρετική αντλισιμότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, θερμική και οξειδωτική σταθερότητα, προστασία κατά της φθοράς, πολύ χαμηλή ροπή εκκίνησης και λειτουργίας. Το σύμπλοκο λιθίου παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, δομική σταθερότητα και αντοχή στο νερό.

Συσκευασία: 15 kg-270, 180 kg-3060

Προδιαγραφές: DIN 51825: KPHC 1/2 N-40

LS-2 COMP SYN

Υψηλής ποιότητας συνθετικό γράσο σάπωνος σύμπλοκου λιθίου με βάση πολυ-αλφα-ολεφίνες (PAO), συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της συνθετικών βάσικών λαδιών με υψηλής ποιότητας σάπωνα σύμπλοκου λιθίου. Παρέχει εξαιρετική αντλισιμότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, θερμική και οξειδωτική σταθερότητα, προστασία κατά της φθοράς, πολύ χαμηλή ροπή εκκίνησης και λειτουργίας. Το σύμπλοκο λιθίου παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, δομική σταθερότητα και αντοχή στο νερό.

Συσκευασία: 15 kg-270, 180 kg-3060

Προδιαγραφές: DIN 51825: KPHC 2 N-30