ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ

BT SOLUBLE OIL

Γαλακτοποιούμενο λιπαντικό για καλούπια σκυροδέματος. Κατάλληλο για ξύλινα και μεταλλικά εκμαγεία.

Συσκευασία: 20Lt-67,205Lt-645

Προδιαγραφές:

MOULD OIL LD

Χαμηλού ιξώδους ειδικό υγρό για την επικάλυψη μεταλλικών καλουπιών που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση σκυροδέματος. Η βοήθεια στην αποκόλληση οφείλεται στην χημική δράση που αναπτύσεται στην επιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και μετάλλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε ξύλινα ή πλαστικά καλούπια.

Συσκευασία: 20Lt-90,205Lt-860

Προδιαγραφές:

MOULD OIL MD

Χαμηλού ιξώδους ειδικό υγρό για την επικάλυψη μεταλλικών καλουπιών που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση σκυροδέματος. Η βοήθεια στην αποκόλληση οφείλεται στην χημική δράση που αναπτύσεται στην επιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και μετάλλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε ξύλινα ή πλαστικά καλούπια. 

Συσκευασία: 20Lt-95,205Lt-905

Προδιαγραφές: