ΓΡΑΣΑ ΜΙΚΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ

LCS-EP-1

Γράσο, ευέλικτα ανθεκτικό στο νερό και σε ακραίες πιέσεις, βασισμένο σε σάπωνα λιθίου-ασβεστίου για έδρανα μέσης έως υψηλής ταχύτητας που λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον. Κατάλληλο για γεωργικό και οικοδομικό εξοπλισμό.

Συσκευασία: 15 kg-77.4, 180 kg-875

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP1-20

LCS-EP-2

Γράσο, ευέλικτα ανθεκτικό στο νερό και σε ακραίες πιέσεις, βασισμένο σε σάπωνα λιθίου-ασβεστίου για έδρανα μέσης έως υψηλής ταχύτητας που λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον. Κατάλληλο για γεωργικό και οικοδομικό εξοπλισμό.

Συσκευασία: 15kg-77.4,180kg-875

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP2-20

LCS-EP-3

Γράσο, ευέλικτα ανθεκτικό στο νερό και σε ακραίες πιέσεις, βασισμένο σε σάπωνα λιθίου-ασβεστίου για έδρανα μέσης έως υψηλής ταχύτητας που λειτουργούν σε υγρό περιβάλλον. Κατάλληλο για γεωργικό και οικοδομικό εξοπλισμό.

Συσκευασία: 15kg-81.6, 180kg-1620

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP3-20