ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΛΩΝ

QUENCHING OIL ISO 22

Υψηλής ποιότητας ορυκτό λιπαντικό, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα, για χρήση σε λουτρά θερμικής κατεργασίας μετάλλων που λειτουργούν μεταξύ 20 και 60 C. Ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση και την αποχρωμάτωση.

Συσκευασία: 20Lt-82,205Lt-785

Προδιαγραφές:

QUENCHING OIL ISO 32

Υψηλής ποιότητας ορυκτό λιπαντικό, ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα, για χρήση σε λουτρά θερμικής κατεργασίας μετάλλων που λειτουργούν μεταξύ 20 και 60 C. Ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση και την αποχρωμάτωση.

Συσκευασία: 20Lt-82,205Lt-785

Προδιαγραφές: