ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ

AUTOGREASE

Υψηλής απόδοσης ημίρευστο γράσο για κεντρικά συστήματα λίπανσης αυτοκινήτων. Προσφέρει άριστη άντληση σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις.

Συσκευασία: 4X4kg-79.9, 15kg-72.4, 180kg-822

Προδιαγραφές: DIN 51825 GP00-K-20

COTTONLUB

Υψηλής απόδοσης ημίρευστο γράσο για μηχανές συγκομιδής βαμβακιού. Προσφέρει άριστη αντλισιμότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες και αβίαστη λειτουργία κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Συσκευασία: 15 kg-59.5, 180 kg-665

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP 00K-20

LS-0

Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες προστασίας κατά της φθοράς, για γενικές λιπάνσεις. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης των οχημάτων και τη γενική βιομηχανική χρήση.

Συσκευασία: 15kg-77.2, 180kg-822

Προδιαγραφές: DIN 51825 K0 K-30

LS-1

Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες προστασίας κατά της φθοράς, για γενικές λιπάνσεις. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης των οχημάτων και τη γενική βιομηχανική χρήση.

Συσκευασία: 15kg-77.8, 180kg-825

Προδιαγραφές: DIN 51825 K1 K-30

LS-2

Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες προστασίας κατά της φθοράς, για γενικές λιπάνσεις. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης των οχημάτων και τη γενική βιομηχανική χρήση.

Συσκευασία: 16X0,9kg-86.30,4X4kg-80.2, 15kg-77.8, 180kg-825

Προδιαγραφές: DIN 51825 K2 K-30

LS-3

Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων με ιδιότητες προστασίας κατά της φθοράς, για γενικές λιπάνσεις. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης των οχημάτων και τη γενική βιομηχανική χρήση.

Συσκευασία: 16X0,9kg-90.5, 4X4kg-84.2, 15kg-76.4, 180kg-865

Προδιαγραφές: DIN 51825 K3 K-20

LS EP-00

Γράσο λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) για γενική λίπανση. Καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης EP στη βιομηχανία, στα γεωργικά οχήματα και στα μηχανήματα. Είναι κατάλληλο για λίπανση εδράνων με ρουλεμάν. Χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα κεντρικής λίπανσης (LS EP-00)

Συσκευασία: 15kg-77.4, 180kg-875

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP00 K-30

LS-EP-0

Γράσο λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) για γενική λίπανση. Καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης EP στη βιομηχανία, στα γεωργικά οχήματα και στα μηχανήματα. Είναι κατάλληλο για λίπανση εδράνων με ρουλεμάν. Χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα κεντρικής λίπανσης (LS EP-00)

Συσκευασία: 15kg-77.4, 180kg-875

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP0 K-30

LS EP-1

Γράσο λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) για γενική λίπανση. Καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης EP στη βιομηχανία, στα γεωργικά οχήματα και στα μηχανήματα. Είναι κατάλληλο για λίπανση εδράνων με ρουλεμάν. Χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα κεντρικής λίπανσης (LS EP-00)

Συσκευασία: 15kg-82.5, 180kg-875

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP1 K-30

LS EP-2

Γράσο λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) για γενική λίπανση. Καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης EP στη βιομηχανία, στα γεωργικά οχήματα και στα μηχανήματα. Είναι κατάλληλο για λίπανση εδράνων με ρουλεμάν. Χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα κεντρικής λίπανσης (LS EP-00)


Συσκευασία: 4x4kg-85, 16X0,9kg-91, 15kg-82.5, 180kg-875

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP2 K-30

LS EP-3

Γράσο λιθίου με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) για γενική λίπανση. Καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις λίπανσης EP στη βιομηχανία, στα γεωργικά οχήματα και στα μηχανήματα. Είναι κατάλληλο για λίπανση εδράνων με ρουλεμάν. Χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα κεντρικής λίπανσης (LS EP-00)

Συσκευασία: 16X0,9kg-96.4, 4X4kg-90, 15kg-87, 180kg-925

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP3 K-20

LS OG

Γράσο λιθίου με γραφίτη για λίπανση ανοικτών επιφανειών και γραναζιών. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στο νερό και ξηρή λίπανση μετά την απομάκρυνση του γράσου.

Συσκευασία: 15kg-82, 180kg-930

Προδιαγραφές: DIN 51825 OG PF2 N-30

LS-2 MO

Γράσο λιθίου πολλαπλών χρήσεων με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2). Είναι κατάλληλο για γενικές λιπάνσεις οχημάτων και κραδαζόμενους εκτός δρόμου εξοπλισμούς. Προσφέρει αποτελεσματική λίπανση μετά την απομάκρυνση του γράσου.

Συσκευασία: 4X4kg-108.8, 15kg-106.3, 180kg-1155

Προδιαγραφές: DIN 51825 OG PF2 N-30