ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

HYDRO ISO 10

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν 

Συσκευασία: 20Lt-85,205Lt-810,1000Lt-3830

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-1/HF-2, Sperry Vickers I-286-S.

HYDRO ISO 22

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση.

Συσκευασία: 20Lt-60,205Lt-575,1000Lt-2720

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-1/HF-2, Sperry Vickers I-286-S.

HYDRO ISO 32

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση.

Συσκευασία: 20Lt-60,205Lt-575,1000Lt-2720

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-1/HF-2, Sperry Vickers I-286-S.

HYDRO ISO 46

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση.

Συσκευασία: 20Lt-60,205Lt-575,1000Lt-2720

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-1/HF-2, Sperry Vickers I-286-S.

HYDRO ISO 68

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση.

Συσκευασία: 20Lt-60,205Lt-575,1000Lt-2720

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-1/HF-2, Sperry Vickers I-286-S.

HYDRO ISO 100

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση. Προστατεύει τα μηχανικά μέρη από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση.

Συσκευασία: 20Lt-60,205Lt-575,1000Lt-2720

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-1/HF-2, Sperry Vickers I-286-S.

SPECIAL HYDRO ISO 15

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Συσκευασία: 20Lt-96,205Lt-930,1000Lt-4390

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HV. DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison HF-0, US STEEL 136.

SPECIAL HYDRO ISO 22

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Συσκευασία: 20Lt-82.7,205Lt-803,1000Lt-3800

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HV. DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison HF-0, US STEEL 136.

SPECIAL HYDRO ISO 32

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Συσκευασία: 20Lt-78.8,205Lt-765,1000Lt-3620

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HV. DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison HF-0, US STEEL 136.

SPECIAL HYDRO ISO 46

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Συσκευασία: 20Lt-78.8,205Lt-765,1000Lt-3620

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HV. DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison HF-0, US STEEL 136.

SPECIAL HYDRO ISO 68

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Συσκευασία: 20Lt-78.8,205Lt-765,1000Lt-3620

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HV. DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison HF-0, US STEEL 136.

SPECIAL HYDRO ISO 100

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Συσκευασία: 20Lt-78.8,205Lt-765,1000Lt-3620

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HV. DIN 51524 Part III HV, AFNOR: NFE-48603 HV, Denison HF-0, US STEEL 136.

HYDRO XP 32

Υψηλής απόδοσης, και δείκτη ιξώδους υδραυλικό υγρό σχεδιασμένο για να παρέχει άριστο έλεγχο του ιξώδους κάτω από σοβαρή μηχανική καταπόνηση και μεταβολές θερμοκρασίας. Άριστη απόδοση και προστασία κατά της φθοράς στις εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών που λειτουργούν σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

Συσκευασία: 20Lt-80.4,205Lt-780,1000Lt-3690

Προδιαγραφές: DIN 51534 HLP, Voith turbo.

HYDRO ZF ISO 46

Ειδικό υδραυλικό υγρό υψηλής πίεσης, ειδικά σχεδιασμένο για υδροκινητικές μονάδες μετάδοσης με ενσωματωμένους μειωτήρες. Με ιδιότητες υψηλού φορτίου, εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση, προστασία από τη διάβρωση και τον αφρισμό.

Συσκευασία: 20Lt-69,205Lt-658,1000Lt-3110

Προδιαγραφές: :ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-0/HF-2, Sperry Vickers I-286-S, US Steel 136.

HYDRO ZF ISO 68

Υψηλής απόδοσης, υδραυλικό υγρό χωρίς ψευδάργυρο σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη προστασία και απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και των κατασκευών. Προσφέρει αντοχή στην θερμική και μηχανική καταπόνηση και προστατασία των μηχανικών μερών από τη φθορά. Ιδανικό για υδραυλικά συστήματα ισχύος που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση. 

Συσκευασία: 20Lt-69,205Lt-658,1000Lt-3110

Προδιαγραφές: ISO 6743/4 HM. DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR:NFE-48603 HM, Denison HF-0/HF-2, Sperry Vickers I-286-S, US Steel 136.

HYDRO HFC 46

Ανώτερης ποιότητας υγρό με βάσεως νερού-γλυκόλης για χρήση σε υδραυλικά συστήματα όπου η πυραντίσταση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Είναι ιδανικό για χρήση σε βιομηχανίες χάλυβα, αλουμινίου και χύτευσης. Εμαφανίζει σταθερότητα υψηλής διάτμησης, αντοχή στη διάβρωση. 

Συσκευασία: 20Lt-105,205Lt-1000,1000Lt-9700

Προδιαγραφές: ISO L-HFC.