ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

INDAGEAR SYN PG 150

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "μικρο-σκασίματα", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 (CLP)

INDAGEAR SYN PG 220

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "μικρο-σκασίματα", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 (CLP)

INDAGEAR SYN PG 320

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "μικρο-σκασίματα", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 (CLP)

INDAGEAR SYN PG 460

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "μικρο-σκασίματα", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 (CLP)

INDAGEAR SYN P ISO 68

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "" μικρο-σκασίματα"", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-285,205Lt-2815

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 12925-1 Type CKD

INDAGEAR SYN P ISO 150

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "" μικρο-σκασίματα"", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-285,205Lt-2815

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 12925-1 Type CKD

INDAGEAR SYN P ISO 220

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "" μικρο-σκασίματα"", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-285,205Lt-2815

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 12925-1 Type CKD

INDAGEAR SYN P ISO 320

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "" μικρο-σκασίματα"", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-285,205Lt-2815

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 12925-1 Type CKD

INDAGEAR SYN P ISO 460

Συνθετικό λιπαντικό βιμηχανικών μειωτήρων,βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "" μικρο-σκασίματα"", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-285,205Lt-2815

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 12925-1 Type CKD

INDAGEAR ISO 68

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt-64.5,205Lt-620

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 100

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt-64.5,205Lt-620

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 150

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt-64.5,205Lt-620

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 220

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt693,205Lt-72

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 320

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt-72,205Lt-693

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 460

Συνθετικό λιπαντικό βιομηχανικών μειωτήρων, βάσης πολυγλυκόλης. Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διαστήματα αλλαγής λιπαντικού, εξοικονόμηση ενέργειας, αντοχή σε "μικρο-σκασίματα", αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες, και εξαιρετική προστασία σε συνθήκες υψηλού φορτίου.

Συσκευασία: 20Lt-72,205Lt-693

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 680

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt-83,205Lt-807

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS

INDAGEAR ISO 1000

Υψηλής ποιότητας, ακραίας πίεσης (ΕΡ) λιπαντικό σχεδιασμένο για χρήση σε βαρέως τύπου κιβώτια βιομηχανικών μειωτήρων και έδρανα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά, υψηλή απόδοση φορτίου και χαμηλή τάση αφρισμού.

Συσκευασία: 20Lt-91.5,205Lt-890

Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, FLENDER AG, ISO 6743/6 CKS