ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

SYNCOMP DE ISO 100

Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό αεροσυμπιεστών βάσης εστέρα, σχεδιασμένο για παλινδρομικούς συμπιεστές υψηλής πίεσης, προσφέροντας ανώτερη προστασία κατά της φθοράς, γρήγορο διαχωρισμό νερού και αποδοτικότητα του συστήματος. 

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521-L-DAB-medium & severe duty, EN 12021

SYNCOMP DE ISO 68

Υψηλής απόδοσης συνθετικό λιπαντικό αεροσυμπιεστών βάσης εστέρα, σχεδιασμένο για παλινδρομικούς συμπιεστές υψηλής πίεσης, προσφέροντας ανώτερη προστασία κατά της φθοράς, γρήγορο διαχωρισμό νερού και αποδοτικότητα του συστήματος. 

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521-L-DAB-medium & severe duty, EN 12021

SYNCOMP PG 220

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης για λίπανση αεροσυμπιεστών. Κατάλληλο για παλινδρομικούς συμπιεστές που λειτουργούν με LPG, LNG και άλλους υδρογονάνθρακες. Κατάλληλο επίσης για αέρια επεξεργασίας υδρογονανθράκων, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, ήλιο και άζωτο.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές:

SYNCOMP PG 150

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυγλυκόλης για λίπανση αεροσυμπιεστών. Κατάλληλο για παλινδρομικούς συμπιεστές που λειτουργούν με LPG, LNG και άλλους υδρογονάνθρακες. Κατάλληλο επίσης για αέρια επεξεργασίας υδρογονανθράκων, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, ήλιο και άζωτο.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές:

SYNCOMP ISO 32

Προηγμένο συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών, διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής 10.000 ωρών.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3 L-DAJ

SYNCOMP ISO 46

Προηγμένο συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών, διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής 10.000 ωρών.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3 L-DAJ

SYNCOMP ISO 68

Προηγμένο συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών, διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής 10.000 ωρών.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3 L-DAJ

SYNCOMP ISO 100

Προηγμένο συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών, διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής 10.000 ωρών.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3 L-DAJ

MINERCOMP ISO 32

Υψηλής ποιότητας χωρίς ψευδάργυρο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων ρύπων για κανονικά διαστήματα αλλαγής. 

Συσκευασία: 20Lt-79.8,205Lt-769

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3A-DAH

MINERCOMP ISO 46

Υψηλής ποιότητας χωρίς ψευδάργυρο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων ρύπων για κανονικά διαστήματα αλλαγής.

Συσκευασία: 20Lt-79.8,205Lt-769

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3A-DAH

MINERCOMP ISO 68

Υψηλής ποιότητας χωρίς ψευδάργυρο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων ρύπων για κανονικά διαστήματα αλλαγής.

Συσκευασία: 20Lt-79.8,205Lt-769

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3A-DAH

MINERCOMP ISO 100

Υψηλής ποιότητας χωρίς ψευδάργυρο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων ρύπων για κανονικά διαστήματα αλλαγής.

Συσκευασία: 20Lt-79.8,205Lt-769

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3A-DAH

MINERCOMP ISO 150

Υψηλής ποιότητας χωρίς ψευδάργυρο λιπαντικό. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους των περιστροφικών διαφραγματικών και κοχλιωτών συμπιεστών. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση, προστασία κατά της φθοράς και των εναποθέσεων ρύπων για κανονικά διαστήματα αλλαγής.

Συσκευασία: 20Lt-79.8,205Lt-769

Προδιαγραφές: DIN 51506 VD-L, ISO 6743-3A-DAH

RECOM S PE 32

Προηγμένο συνθετικό υγρό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων παραγκευασμένο από ειδικά επιλεγμένους εστέρες πολυόλης. Συνιστάται για ανοικτούς, ημι-ανοικτούς και ερμητικά κελιστούς συμπιεστές σε όλους τους τύπους των εφαρμογών, που λειτουργούν με ψυκτικά R134A, R23, R404A, R407C, R507 και άλλα μείγματα HFC.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51503 KD

RECOM S PE 46

Προηγμένο συνθετικό υγρό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων παραγκευασμένο από ειδικά επιλεγμένους εστέρες πολυόλης. Συνιστάται για ανοικτούς, ημι-ανοικτούς και ερμητικά κελιστούς συμπιεστές σε όλους τους τύπους των εφαρμογών, που λειτουργούν με ψυκτικά R134A, R23, R404A, R407C, R507 και άλλα μείγματα HFC.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51503 KD

RECOM S PE 68

Προηγμένο συνθετικό υγρό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων παραγκευασμένο από ειδικά επιλεγμένους εστέρες πολυόλης. Συνιστάται για ανοικτούς, ημι-ανοικτούς και ερμητικά κελιστούς συμπιεστές σε όλους τους τύπους των εφαρμογών, που λειτουργούν με ψυκτικά R134A, R23, R404A, R407C, R507 και άλλα μείγματα HFC.

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51503 KD

RECOM S PE 100

Προηγμένο συνθετικό υγρό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων παραγκευασμένο από ειδικά επιλεγμένους εστέρες πολυόλης. Συνιστάται για ανοικτούς, ημι-ανοικτούς και ερμητικά κελιστούς συμπιεστές σε όλους τους τύπους των εφαρμογών, που λειτουργούν με ψυκτικά R134A, R23, R404A, R407C, R507 και άλλα μείγματα HFC. 

Συσκευασία: 20Lt-360,205Lt-3570

Προδιαγραφές: DIN 51503 KD

RECOM AB 46

Συνθετικό λιπαντικό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων, βάσης αλκυλο-βενζόλιου για εφαρμογές με θερμοκρασίες εξάτμισης χαμηλότερες από -45 C. Είναι κατάλληλο για περιστροφικούς ή παλινδρομικούς συμπιεστές χρησιμοποιώντας αμμωνία, CFC, Freon 12, Freon 22, Freon 502 ως ψυκτικά.

Συσκευασία: 20Lt-380,205Lt-3650

Προδιαγραφές: DIN 51503 KAA/KC

RECOM AB 68

Συνθετικό λιπαντικό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων, βάσης αλκυλο-βενζόλιου για εφαρμογές με θερμοκρασίες εξάτμισης χαμηλότερες από -45 C. Είναι κατάλληλο για περιστροφικούς ή παλινδρομικούς συμπιεστές χρησιμοποιώντας αμμωνία, CFC, Freon 12, Freon 22, Freon 502 ως ψυκτικά.

Συσκευασία: 20Lt-380,205Lt-3650

Προδιαγραφές: DIN 51503 KAA/KC

RECOM AB 100

Συνθετικό λιπαντικό συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων, βάσης αλκυλο-βενζόλιου για εφαρμογές με θερμοκρασίες εξάτμισης χαμηλότερες από -45 C. Είναι κατάλληλο για περιστροφικούς ή παλινδρομικούς συμπιεστές χρησιμοποιώντας αμμωνία, CFC, Freon 12, Freon 22, Freon 502 ως ψυκτικά.

Συσκευασία: 20Lt-380,205Lt-3650

Προδιαγραφές: DIN 51503 KAA/KC

RECOM S 32

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, κατάλληλο για συμπιεστές ψυκτικών συστήματων που λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σκληρές συνθήκες λειτουργίας και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης. Κατάλληλο για ψυκτικά μέσα R12, R14, R22 και αμμωνία.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51503 KAA/KE, ISO 6743-3A-DAJ

RECOM S 46

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, κατάλληλο για συμπιεστές ψυκτικών συστήματων που λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σκληρές συνθήκες λειτουργίας και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης. Κατάλληλο για ψυκτικά μέσα R12, R14, R22 και αμμωνία.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51503 KAA/KE, ISO 6743-3A-DAJ

RECOM S 68

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, κατάλληλο για συμπιεστές ψυκτικών συστήματων που λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σκληρές συνθήκες λειτουργίας και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης. Κατάλληλο για ψυκτικά μέσα R12, R14, R22 και αμμωνία.

Συσκευασία: 20Lt-250,205Lt-2475

Προδιαγραφές: DIN 51503 KAA/KE, ISO 6743-3A-DAJ

RECOM M 32

Συνθετικό λιπαντικό βάσης πολυ-αλφα-ολεφίνης, κατάλληλο για συμπιεστές ψυκτικών συστήματων που λειτουργούν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σκληρές συνθήκες λειτουργίας και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης. Κατάλληλο για ψυκτικά μέσα R12, R14, R22 και αμμωνία.

Συσκευασία: 20Lt-104,205Lt-1000

Προδιαγραφές: DIN 51503 KC/KA, BS 2626/92

RECOM M 46

Υψηλής ποιότητας υδρογονωμένο ναφθενικής βάσης λιπαντικό, κατάλληλο για περιστροφικούς ή παλινδρομικούς συμπιεστές ψυκτικών συστημάτων, που χρησιμοποιούν αμμωνία, CFC, Freon 12, Freon 22, Freon 502 ως ψυκτικά.

Συσκευασία: 20Lt-104,205Lt-1000

Προδιαγραφές: DIN 51503 KC/KA, BS 2626/92

RECOM M 68

Υψηλής ποιότητας υδρογονωμένο ναφθενικής βάσης λιπαντικό, κατάλληλο για περιστροφικούς ή παλινδρομικούς συμπιεστές ψυκτικών συστημάτων, που χρησιμοποιούν αμμωνία, CFC, Freon 12, Freon 22, Freon 502 ως ψυκτικά.

Συσκευασία: 20Lt-104,205Lt-1000

Προδιαγραφές: DIN 51503 KC/KA, BS 2626/92