ΓΡΑΣΑ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ

CSX-0/1

Γράσο συμπλόκου σουλφονικού ασβεστίου υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για ακραίες εφαρμογές που απαιτούν υψηλά φορτία, υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στη διάβρωση και το νερό, εξαιρετική προσκόλληση και θερμική σταθερότητα.

Συσκευασία: 15 kg, 180 kg

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP0/1 P-30

CSX-1/2

Γράσο συμπλόκου σουλφονικού ασβεστίου υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για ακραίες εφαρμογές που απαιτούν υψηλά φορτία, υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στη διάβρωση και το νερό, εξαιρετική προσκόλληση και θερμική σταθερότητα.

Συσκευασία: 15 kg, 180 kg

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP1/2 P-30

CSX-2

Γράσο συμπλόκου σουλφονικού ασβεστίου υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για ακραίες εφαρμογές που απαιτούν υψηλά φορτία, υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στη διάβρωση και το νερό, εξαιρετική προσκόλληση και θερμική σταθερότητα.

Συσκευασία: 15 kg-144.4, 180 kg-1325

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP2 P-30

LS-00 COMP

Γράσο σύμπλοκου λιθίου υψηλής απόδοσης με πρόσθετα EP, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού σκοπού που απαιτούν ιδιότητες EP και υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έδρανα τροχών βαρέως τύπου, άξονες, σφαιρικές αρθρώσεις, αλυσίδες, καλώδια κλπ. 

Συσκευασία: 15 kg, 180 kg

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP00 P-30

LS-0 COMP

Γράσο σύμπλοκου λιθίου υψηλής απόδοσης με πρόσθετα EP, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού σκοπού που απαιτούν ιδιότητες EP και υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έδρανα τροχών βαρέως τύπου, άξονες, σφαιρικές αρθρώσεις, αλυσίδες, καλώδια κλπ. 

Συσκευασία: 15 kg, 180 kg

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP0 P-3

LS-1 COMP

Γράσο σύμπλοκου λιθίου υψηλής απόδοσης με πρόσθετα EP, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού σκοπού που απαιτούν ιδιότητες EP και υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έδρανα τροχών βαρέως τύπου, άξονες, σφαιρικές αρθρώσεις, αλυσίδες, καλώδια κλπ. 

Συσκευασία: 4x4kg-120,15 kg-109.7, 180 kg-1275

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP1 P-30

LS-2 COMP

Γράσο σύμπλοκου λιθίου υψηλής απόδοσης με πρόσθετα EP, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού σκοπού που απαιτούν ιδιότητες EP και υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έδρανα τροχών βαρέως τύπου, άξονες, σφαιρικές αρθρώσεις, αλυσίδες, καλώδια κλπ. 

Συσκευασία: 4x4kg-120, 15kg-109.7, 180kg-1275

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP2 P-30

LS-3 COMP

Γράσο σύμπλοκου λιθίου υψηλής απόδοσης με πρόσθετα EP, κατάλληλο για ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού σκοπού που απαιτούν ιδιότητες EP και υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έδρανα τροχών βαρέως τύπου, άξονες, σφαιρικές αρθρώσεις, αλυσίδες, καλώδια κλπ. 

Συσκευασία: 4x4kg-125.4, 15kg-114.4, 180kg-1325

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP3 P-30

LS-2 COMP MO

Γράσο σάπωνος σύμπλοκου λιθίου, υψηλής πίεσης και με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2) κατάλληλο για αργά κινούμενα ρουλεμάν μεγάλου φορτίου που υπόκεινται σε αυξομειούμενες καταπονήσεις (shock loads). Έχει εξαιρετική μηχανική σταθερότητα υπό δονητικές συνθήκες, αντοχή στο νερό και ανώτερη λιπαντική δύναμη.

Συσκευασία: 15kg-147, 180kg-1660

Προδιαγραφές: DIN 51825 KPF2 P-20

LS-2 COMP V

Γράσο σάπωνος σύμπλοκου λιθίου, υψηλής πίεσης, με λιπαντικό βάσης υψηλού ιξώδους, κατάλληλο για αργά κινούμενα μεγάλα ρουλεμάν μεγάλου φορτίου. Προσφέρει εξαιρετική μηχανική σταθερότητα, εξαιρετική απόδοση ακραίων πιέσεων και αντοχή στο νερό.

Συσκευασία: 15kg-144.4, 180kg-1325

Προδιαγραφές: DIN 51825 KP2 P-20