ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

CS-1

Γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή αντοχή στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη λίπανση πλαισίου οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.

Συσκευασία: 15kg-51.6, 180kg-565

Προδιαγραφές: DIN 51825 K1 E-20

CS-2

Γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή αντοχή στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη λίπανση πλαισίου οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.

Συσκευασία: 16x0.9kg-62.8,4x4kg-57.2,15kg-51.6,180kg-565

Προδιαγραφές: DIN 51825 K2 E-20

CS-3

Γράσο βάσης ασβεστίου με εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή αντοχή στην απόπλυση. Κατάλληλο για τη λίπανση πλαισίου οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.

Συσκευασία: 16x0.9kg-64.7,4x4kg-59,15kg-53, 180kg-580

Προδιαγραφές: DIN 51825 K3 E-20

CS-2 G

Γράσο βάσης ασβεστίου με γραφίτη για εφαρμογές μέτριας θερμοκρασίας σε ολισθαίνουσες επιφάνειες και αρμούς. Προσφέρει ξηρή λίπανση μετά την απομάκρυνση του γράσου.

Συσκευασία: 4x4kg-80.9,15kg-73, 180kg-815

Προδιαγραφές: DIN 51825 KF2 E-20