ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

CIRCULAR B ISO 32

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-55.5,205Lt-530

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 46

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-55.5,205Lt-530

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 68

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-55.5,205Lt-530

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 100

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-55.5,205Lt-530

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 150

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-55.5,205Lt-530

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 220

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-598,205Lt-62

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 320

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-64.7,205Lt-624

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 460

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-66.3,205Lt-640

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL

CIRCULAR B ISO 680

Λιπαντικό κατάλληλο για γενικές εφαρμογές λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, αντλίες κενού και γραναζοκιβώτια που λειτουργούν σε χαμηλή πίεση. Συνιστάται για εφαρμογές γενικής λίπανσης, συστήματα κυκλοφορίας, εργαλεία λίπανσης και απλές υδραυλικές εφαρμογές. 

Συσκευασία: 20Lt-70.3,205Lt-678

Προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 CL