ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

SYNCUT 60

Υψηλής απόδοσης συνθετικό υγρό μεταλλουργικής κατεργασίας για το άλεσμα και δραστηριότητες κατεργασίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών. Σχηματίζει ένα διαυγές και σταθερό διάλυμα που επιτρέπει την πλήρη ορατότητα. Παρουσιάζει ισχυρή βακτηριακή αντίσταση. Είναι ελεύθερο Βορίου και δευτεροταγών αμινών.

Συσκευασία: 20Lt-180,205Lt-1775

Προδιαγραφές:

SYNCUT 57

Συνθετικής βάσης υγρό επεξεργασίας μετάλλων σχεδιασμένο για να σχηματίζει ένα σταθερό ημιδιαφανές μικρογαλάκτωμα όταν αναμιγνύεται με νερό. Κατάλληλο για μηχανική κατεργασία, κοπή, διάτρηση και εργασίες λείανσης. Εξασφαλίζει υψηλή λιπαντικότητα και επεκτείνει την διάρκεια ζωής των εργαλείων. Είναι ελεύθερο Χλωρίου και αμινών. Αναλογία  αραίωσης 4-10%.

Συσκευασία: 20Lt-161,205Lt-1590

Προδιαγραφές:

SYNCUT 40

Συνθετικής βάσης υγρό επεξεργασίας μετάλλων σχεδιασμένο για να σχηματίζει ένα σταθερό ημιδιαφανές μικρογαλάκτωμα όταν αναμιγνύεται με νερό. Κατάλληλο για μηχανική κατεργασία, κοπή, διάτρηση και εργασίες λείανσης. Εξασφαλίζει την ταχεία καθίζιση των μεταλλικών ρινισμάτων. Είναι ελεύθερο Χλωρίου και αμινών. Αναλογία αραίωσης 4-10%.

Συσκευασία: 20Lt-110,205Lt-1060

Προδιαγραφές:

SYNCUT TD

Συνθετικής βάσης υγρό επεξεργασίας μετάλλων σχεδιασμένο για να σχηματίζει ένα σταθερό μικρογαλάκτωμα όταν αναμιγνύεται με νερό. Σχεδιασμένο για εργασίες μορφοποίησης μετάλλου. Είναι ιδανικό για την διαμόρφωση χάλυβα στη βιομηχανία σωληνουγίας. Ελεύθερο χλωρίου και δευτεροταγών αμινών. Αναλογία αραίωσης 4-10%.

Συσκευασία: 20Lt-161,205Lt-1590

Προδιαγραφές:

ULAR PLUS

Υγρό επεξεργασίας μετάλλου σχεδιασμένο για να σχηματίζει σταθερό γαλάκτωμα όταν αναμιγνύεται με νερό. Έχει καλή αντίσταση στα βακτήρια. Κατάλληλο για όλα τα είδη των λειτουργιών μεταλλουργίας. Αναλογία αραίωσης 3- 10%.

Συσκευασία: 20Lt-80.5,205Lt-778

Προδιαγραφές: ISO L-HFC

RUSTPRO DW 25

Υδατοαπωθητικό υγρό αντιδιαβρωτικής προστατασίας για μεταλλικές επιφάνειες, σχεδιασμένο για εφαρμογή στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου απαιτείται προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά για μεσαίες περιόδους αποθήκευσης.

Συσκευασία: 20Lt-130,205Lt-1230

Προδιαγραφές:

RUSTPRO DW 30

Υδατοαπωθητικό υγρό αντιδιαβρωτικής προστατασίας, βάσεως διαλύτου, για μεταλλικές επιφάνειες, σχεδιασμένο για εφαρμογή στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου απαιτείται προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά για μεγάλες περιόδους αποθήκευσης. Σχηματίζει ένα ισχυρό κολλώδες φιλμ μετά την εξάτμιση του διαλύτη.

Συσκευασία: 20Lt-200,205Lt-1970

Προδιαγραφές:

RUSTPRO DW 40

Υδατοαπωθητικό υγρό βάσεως διαλύτου, με ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία, σχεδιασμένο για εφαρμογή στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου απαιτείται προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών για μεγάλες περιόδους αποθήκευσης. Σχηματίζει ένα σαπωνοειδές φιλμ με ενισχυμένη απόδοση κατά της σκουριάς μετά την εξάτμιση του διαλύτη.

Συσκευασία: 20Lt-220,205Lt-2160

Προδιαγραφές:

STELCUT 22

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό κοπής για βαριές μηχανουργικές κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων αυτών. Προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς του εργαλείου. Λόγω των ειδικών αντι-διάβρωτικών και αντι-οξειδωτικών πρόσθετων, είναι κατάλληλα για "κίτρινα μέταλλα".

Συσκευασία: 20Lt-85,205Lt-820

Προδιαγραφές:

STELCAT 32

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό κοπής για βαριές μηχανουργικές κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων αυτών. Προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς του εργαλείου. Λόγω των ειδικών αντι-διάβρωτικών και αντι-οξειδωτικών πρόσθετων, είναι κατάλληλα για "κίτρινα μέταλλα".

Συσκευασία: 20Lt-85,205Lt-820

Προδιαγραφές:

ROLLING OIL

Λιπαντικό χαμηλού ιξώδους, υψηλής καθαρότητας και υψηλού σημείου ανάφλεξης το οποίο χρησιμοποιείται στην επεξεργασία μετάλλων και στο φινίρισμα φύλλων αλουμινίου. Χρησιμοποιείται επίσης σε μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (EDM).

Συσκευασία: 20Lt-110,205Lt-1060

Προδιαγραφές:

STAMPING FLUID 65

Ειδικό υγρό υψηλής καθαρότητας και χαμηλού ιξώδους για χρήση σε εφαρμογές σφράγισης και μορφοποίησης μετάλλων. Είναι κατάλληλο για μη επιμεταλλωμένο χάλυβα, επιψευδαργυρωμένο χάλυβα και κίτρινα μέταλλα.

Συσκευασία: 20Lt-110,205Lt-1060

Προδιαγραφές:

AIRTOOL ISO 46

Λιπαντικό για χρήση σε αερο-εργαλεία γεώτρησης που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση και υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνι βράχων, αερο-εργαλεία κοπής και πνευματικά εργαλεία. Δημιουργεί φιλμ λιπαντικού υψηλής αντοχής, και προσφέρει προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης.

Συσκευασία: 20Lt-82,205Lt-785

Προδιαγραφές:

AIRTOOL ISO 68

Λιπαντικό για χρήση σε αερο-εργαλεία γεώτρησης που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση και υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνι βράχων, αερο-εργαλεία κοπής και πνευματικά εργαλεία. Δημιουργεί φιλμ λιπαντικού υψηλής αντοχής, και προσφέρει προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης.

Συσκευασία: 20Lt-82,205Lt-785

Προδιαγραφές:

AIRTOOL ISO 100

Λιπαντικό για χρήση σε αερο-εργαλεία γεώτρησης που λειτουργούν υπό υψηλή πίεση και υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνι βράχων, αερο-εργαλεία κοπής και πνευματικά εργαλεία. Δημιουργεί φιλμ λιπαντικού υψηλής αντοχής, και προσφέρει προστασία κατά της φθοράς και της διάβρωσης.

Συσκευασία: 20Lt-82,205Lt-785

Προδιαγραφές: